hinh trang con

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA TP.HCM

Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng: ThS Nguyễn Trọng Trung

Chức vụ:

- Chủ tịch HĐQT, kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa

Chuyên môn:

- Kỹ sư Điện tử  - Tự động hóa

- Thạc sĩ Điện tử  - Tự động hóa

 

PVC

Họ Tên :
Email :
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung :
Captcha