Hoạt động Sinh viên

Hoạt động Sinh viên

Buổi gặp và nói chuyện với sinh viên " Thực hành tiết kiệm để tự chủ hơn trong cuộc sống"

Tham quan học tập dã ngoại ở Căn cứ Minh Đạm – Vũng Tàu

Hội trại 09-03-2012