Chương trình Trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp

0
11

Chương trình Trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp của Trường Công Nghệ Bách Khoa được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức thực thụ. Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, ứng dụng Công Nghệ thông tin trên máy vi tính giúp chuyên nghiệp hóa việc làm kế toán thủ công. Sau khi học xong, sinh viên có thể làm việc ngay tại các bộ phận Tài chính – kế toán của doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo:

  • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán như: Báo cáo thuế, Báo cáo thống kê,
  • Kế toán thương mại, Nghiệp vụ thanh toán Quốc tế,..
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
  • Kỹ năng thu thập, xử lý dữ liệu liên quan đến lĩnh vực kế toán
  • Ứng dụng tin học, phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trong kế toán

Nghề nghiệp:

  • Nhân viên kế toán tổng hợp trong các công ty, doanh nghiệp, trường học
  • Chuyên viên phân tích báo cáo tài chính
  • Trợ lý kiểm toán viên,..

Chương trình đào tạo:

Sinh viên được miễn học và chuyển điểm đối với các môn đã học ở bậc cao hơn như Cao đẳng, Đại học.

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

1

Các môn học chung

MH 01

Chính trị

MH 02

Pháp luật

MH 03

Giáo dục thể chất

MH 04

Giáo dục quốc phòng

MH 05

Tin học văn phòng

MH 06

Anh văn

2

Các môn học mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MH 07

Kinh tế chính trị

MH 08

Luật kinh tế

MH 09

Soạn thảo văn bản

MH 10

Kinh tế vi mô

MH 11

Lý thuyết thống kê

MĐ 12

Lý thuyết tài chính

MH 13

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

MĐ 14

Lý thuyết kế toán

2.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MH 15

Quản trị doanh nghiệp

MH 16

Thống kê doanh nghiệp

MH 17

Thuế

MH 18

Tài chính doanh nghiệp

MH 19

Kế toán doanh nghiêp

MH 20

Phân tích hoạt động kinh doanh

MH 21

Kiểm toán

MĐ 22

Tin học kế toán

MĐ 23

Thực hành kế toán doanh nghiệp

MĐ 24

Thực tập nghề nghiệp

MĐ 25

Thực tập tốt nghiệp

3

Các môn bổ sung tại Trường TCN Công Nghệ Bách Khoa

MĐ 26

Quản trị học

MĐ 27

Marketing

MĐ 28

Kinh tế quốc tế

MĐ 29

Kế toán quản trị

MĐ 30

Thị trường chứng khoán

MĐ 31

Kế toán hành chính sự nghiệp

MĐ 32

Kế toán thương mại

MĐ 33

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

90 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

Viết

120 phút

Rate this post