Khóa học chứng chỉ Tin học A, B Quốc gia – Các lớp chuyên đề

0
11

Khóa học chứng chỉ Tin học A, B Quốc gia – Các lớp chuyên đề

Khóa học chứng chỉ Tin học A, B Quốc gia đào tạo các bạn sử dụng thuần thục các phần mềm Tin học văn phòng, Tin học quản lý,.. thi đạt chứng chỉ A, B Quốc gia. – Các lớp chuyên đề trang bị các kỹ năng  trên các phần mềm cụ thể giúp các bạn làm tốt hơn công việc của mình sau khi học.

  • * Chứng chỉ A: Tin học văn phòng (Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint)
  • * Chứng chỉ B: các chuyên ngành
  • Đồ họa vi tính (CorelDraw, Photoshop)
  • Vẽ kỹ thuật (Autocad 2D, Autocad 3D)
  • Tin học quản lý (Access căn bản, access nâng cao)

Khóa mới sẽ khai giảng vào ngày 10 và 25 hàng tháng , liên lạc bộ phận tuyển sinh để biết thêm chi tiết.

Rate this post