Liên thông Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

0
11

A. Liên thông lên đại học hệ cao đẳng

I.Thông tin chung

 1. Hệ đào tạo: Đại học
 2. Loại đào tạo: Văn bằng 2,Cao đẳng liên thông
 3. Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
 4. Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về toán ứng dụng, vật lý kỹ thuật, các phần mềm thiết kế chuyên môn và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như: trắc địa, thủy lực, kết cấu xây dựng; các phương pháp thí nghiệm chuyên ngành phục vụ công tác thiết kế, tư vấn, giám sát và tổ chức thi công công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình và an toàn lao động, nắm vững các giải pháp bảo vệ môi trường và quy định pháp luật trong xây dựng.

5.Chương trình đào tạo:

STT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ GK TH Thi cuối kỳ
Học kỳ 1 15
1 010038 Những nguyên lý cở bản chủ nghĩa Mac-NêLin 2
2 010039 Toán cao cấp 2
3 050105 Cơ lý thuyết 1
4 190919 Vẽ kỹ thuật trong xây dựng 2
5 050101 Cấu tạo kiến trúc 1
6 050359 Hàm Phức và phép biến đổi Laplace 1
7 190917 Sức bền vật liệu 2
8 010022 Pháp luật đại cương 2
9 010027 Quản trị doanh nghiệp 2
Học kỳ 2 16
1 050103 Cơ học đất 1
2 050187 Địa chất công trình 2
3 010043 Vật lý 2
4 050186 Trắc địa 2
5 190925 Thí nghiệm cơ học đất 2
6 190926 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2
7 010023 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
8 050133 Vật liệu xây dựng 2
9 190924 Kết cấu bê tông cốt thép 2
Học kỳ 3 12
1 050382 Công trình giao thông 2
2 050140 Kỹ thuật thi công 2
3 190833 Nền móng 1
4 190937 Kết cấu thép-Nhà dân dụng và công nghiệp 2
5 050179 Tổ chức thi công và an toàn lao động 1
6 190991 Tiếng Anh 1
7 190996 Tin học ứng dụng ngành Xây dựng 1
8 050134 Kỹ thuật điện công trình 2
Học kỳ 4 16
1 190548 Bê tông ứng suất trước 4
2 190939 Nhà cao tầng BTCT 4
3 050381 Cấp thoát nước 4
4 050386 Kinh tế xây dựng và dự toán công trình 4
Khoá luận tốt nghiệp 7
Tổng số tính chỉ 59

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH

 1. Lệ phí đầu vào: thi đầu vào 1.200.000 đ
 1. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển
  • Trường tuyển sinh hàng tháng, liên hệ Phòng tư vấn tuyển sinh để biết thêm thông tin.
  • Hồ sơ xét tuyển theo mẫu của nhà trường
   • Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển:
  • 1 Hồ sơ xét tuyển hệ đại học theo mẫu
  • 1 Sơ yếu lý lịch (xác nhận địa phương hoặc cơ quan đang công tác)
  • 1 Bản sao bằng tốt nghiệp Trung Cấp
  • 1 Bản sao học bạ Trung Cấp.
  • 2 Bản sao CMND (photo chứng thực)
  • 1 Bản sao giấy khai sinh
  • 4 ảnh 3×4

B. Liên thông lên đại học hệ trung cấp

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Hệ đào tạo: Đại học
2. Loại đào tạo: Trung cấp liên thông đại học
3. Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
4. Mục tiêu đào tạo:

 • Trang bị kiến thức về toán ứng dụng, vật lý kỹ thuật, các phần mềm thiết kế chuyên môn và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như: trắc địa, thủy lực, kết cấu xây dựng; các phương pháp thí nghiệm chuyên ngành phục vụ công tác thiết kế, tư vấn, giám sát và tổ chức thi công công trình xây dựng.
 • Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình và an toàn lao động, nắm vững các giải pháp bảo vệ môi trường và quy định pháp luật trong xây dựng.
 • Chương trình đào tạo
STT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ TL/BTL GK TH Thi cuối kỳ
Học kỳ 1
Học phần bắt buộc 17
1 010021 Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 4
2 010038 Toán cao cấp A1 2
3 010039 Toán cao cấp A2 2
4 050105 Cơ lý thuyết 2
5 190919 Vẽ kỹ thuật trong xây dựng 1
6 050101 Cấu tạo kiến trúc 3
7 050234 Thí nghiệm vật lý 1
8 050359 Hàm Phức và phép biến đổi Laplace 2
Học kỳ 2
Học phần bắt buộc 18
1 190917 Sức bền vật liệu 3
2 010022 Pháp luật đại cương 2
3 010027 Quản trị doanh nghiệp 2
4 010046 Xác suất thống kê 2
5 050103 Cơ học đất 3
6 050187 Địa chất công trình 2
7 010043 Vật lý 2
8 050119 Đồ án kiến trúc 2
Học kỳ 3
Học phần bắt buộc 17
1 050186 Trắc địa 2
2 190920 Cơ học kết cấu 3
3 190925 Thí nghiệm cơ học đất 3
4 190926 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2
5 010023 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
6 050133 Vật liệu xây dựng 2
7 190924 Kết cấu bê tông cốt thép 3
Học kỳ 4
Học phần bắt buộc 18
1 050382 Công trình giao thông 3
2 050140 Kỹ thuật thi công 3
3 190833 Nền móng 3
4 190937 Kết cấu thép-Nhà dân dụng và công nghiệp 3
5 050179 Tổ chức thi công và an toàn lao động 3
6 190942 Kết cấu thép -Công trình đặc biệt 3
Học kỳ 5
Học phần bắt buộc 14
1 190991 Tiếng Anh 2
2 190996 Tin học ứng dụng ngành Xây dựng 1
3 050134 Kỹ thuật điện công trình 2
4 050518 Thực tập công nhân xây dựng 2
5 190548 Bê tông ứng suất trước 2
6 190939 Nhà cao tầng BTCT 2
7 050381 Cấp thoát nước 1
8 050386 Kinh tế xây dựng và dự toán công trình 2
Khoá luận tốt nghiệp 8
Tổng số tính chỉ 92

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH

 1. Lệ phí đầu vào:
 • Lệ phí thi đầu vào: 1.200.000 đ
 1. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển
  • Trường tuyển sinh hàng tháng, liên hệ Phòng tư vấn tuyển sinh để biết thêm thông tin.
  • Hồ sơ xét tuyển theo mẫu của nhà trường
   • Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển:
  • 1 Hồ sơ xét tuyển hệ đại học theo mẫu
  • 1 Sơ yếu lý lịch (xác nhận địa phương hoặc cơ quan đang công tác)
  • 1 Bản sao bằng tốt nghiệp Trung Cấp
  • 1 Bản sao học bạ Trung Cấp.
  • 2 Bản sao CMND (photo chứng thực)
  • 1 Bản sao giấy khai sinh
  • 4 ảnh 3×4
Rate this post