Chứng chỉ nghiệp vụ Bảo mẫu, Cấp dưỡng, quản lý Trường mầm non

THÔNG BÁO CHIÊU SINH (Lớp chứng chỉ nghiệp vụ Bảo mẫu, Cấp dưỡng, chứng chỉ Quản lý mầm non) I. ĐỐI TƯỢNG: Những người chuẩn bị và đang trực tiếp làm việc tại các cơ sở nuôi dạy trẻ, các …